“ทรงยอมเพื่อพวกเรา”

ขณะ​เมื่อ​เรา​ยัง​อ่อน​กำ​ลัง พระ​คริสต์​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​คน​อธรรม​ใน​เวลา​ที่​เหมาะ​สม อัน​ที่​จริง มี​น้อย​คน​นัก​จะ​ยอม​ตาย​เพื่อ​คน​ชอบ​ธรรม แต่​บาง​ที​จะ​มี​คน​ยอม​ตาย​เพื่อ​คน​ดี​ก็​ได้ แต่​พระ​เจ้า​ทรง​สำ​แดง​ความ​รัก​ของ​พระ​องค์​แก่​เรา คือ​ขณะ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป​อยู่​นั้น พระ​คริสต์​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​เรา เพราะ​ฉะนั้น​เมื่อ​เรา​ถูก​ชำระ​ให้​ชอบ​ธรรม​แล้ว​โดย​พระ​โล​หิต​ของ​พระ​องค์ ยิ่ง​กว่า​นั้น​เรา​จะ​พ้น​จาก​พระ​พิโรธ​ของ​พระ​เจ้า​โดย​พระ​องค์ เพราะ​ว่า​ถ้า​ขณะ​ที่​เรา​ยัง​เป็น​ศัตรู​ต่อ​พระ​เจ้า​เรา​ได้​กลับ​คืน​ดี​กับ​พระ​องค์ โดย​ที่​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์​สิ้น​พระ​ชนม์ ยิ่ง​กว่า​นั้น​อีก​เมื่อ​กลับ​คืน​ดี​แล้ว เรา​ก็​จะ​รอด​โดย​พระ​ชนม์​ชีพ​ของ​พระ​องค์ (โรม 5:6-10)
For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person-though perhaps for a good person one would dare even to die but God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Since, therefore, we have now been justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. For if while we were enemies we were reconciled to God by the death of his Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by his life. (Romans 5:6-10)

สวัสดีทุกท่าน หลังจากที่แอดมินผ่านงานสัมมนา Content Marketing for Ministries ไป ก็ทำให้รู้สึกได้ว่า ควรจะปรับเปลี่ยนรูปแบบกันอีกสักครั้ง โดยจะทำให้รูปแบบของบล็อกมีความชัดเจนขึ้นในเรื่องของการเข้าถึงข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจได้ง่าย โดยจะขอตัดบางส่วนออกไปบ้าง เพื่อให้อ่านได้ง่ายที่สุด

สิ่งที่ อ.เปาโลได้บอกกับคริสเตียนในกรุงโรมคือ ให้เรามีความหวังในเรื่องการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู พระองค์ทรงสำแดงให้เห็นเมื่อเราอ่อนกำลัง และช่วยเหลือคนบาปให้รอด พระองค์ได้ให้ความรักให้กับพวกเราไม่มีสิ้นสุด จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงรักเรามากแค่ไหน แม่้พวกเราจะทำในสิ่งที่ไม่ดีแค่ไหน พระองค์ทรงยอมสละชีวิตของพระองค์ เพื่อให้พวกเรารอดพ้นจากบาปเหล่านั้น แต่อย่าลืมว่า เมื่อเรายอมรับว่ากระทำผิดแล้ว ก็ไม่ควรที่จะกระทำผิดซ้ำซากอีก ขอพระเจ้าทรงนำพวกเรา ให้พวกเราระลึกถึงพระองค์ กระทำในสิ่งที่เหมาะสม บอกเรื่องราวของพระองค์ออกไปให้มากที่สุด เพื่อให้ทุกคนจะได้ยินพระคำของพระองค์

หากต้องการติชม หรือแนะนำอะไร สามารถแจ้งได้ทางคอมเมนต์หรือเพจ Weekly Bible ได้นะครับ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.