“มุ่งไปข้างหน้า”

พี่​น้อง​ทั้ง​หลาย ข้าพ​เจ้า​ไม่​ถือ​ว่า​ข้าพ​เจ้า​ฉวย​ไว้​ได้​แล้ว แต่​ข้าพ​เจ้า​ทำ​อย่าง​หนึ่ง คือ​ลืม​สิ่ง​ที่​ผ่าน​พ้น​มา แล้ว​โน้ม​ตัว​ไป​ยัง​สิ่ง​ที่​อยู่​เบื้อง​หน้า (ฟิลิปปี 3:13)
Brothers, I do not consider that I have made it my own. But one thing I do: forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, (Philippians 3:13)

สวััสดีทุกท่าน กับช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวน และมีฝนตกในฤดูร้อน ยังไงก็อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย อย่าไปทำให้ตัวเองเปียกฝนจนเป็นหวัดไม่สบายกัน ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลทุกท่านด้วยนะครับ

ในพระธรรมตอนนี้ อ.เปาโลได้ถ่อมตัวว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ ท่านยังคงมุ่งไปเพื่อฉวยเอาไว้เหมือนพระเยซูคริสต์ที่ทรงฉวยเราไว้เป็นขอพระองค์แล้ว ไม่มีใครที่ดีพร้อมหรือสมบูรณ์แบบ เราจึงต้องลืมอดีตที่ผ่านพ้นไป แล้วมุ่งไปเบื้องหน้า สู่หลักชัยที่รอเราอยู่ ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราให้ก้าวเดินไปข้างหน้า อย่าให้อดีตที่ไม่ดีมาขวางเรา แต่ให้เราไปข้างหน้ากับพระองค์ด้วยความมั่นใจ

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.