“อดทนและให้อภัยกัน”

จงอดทนต่อกันและกัน และถ้าใครมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงให้อภัยกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไร ท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วย (โคโลสี 3:13)
bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. (Colossians 3:13)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงเดือน เม.ย. นี้ มีหลายวันที่เราจะได้มีโอกาสหยุดพักผ่อน หรือออกเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ยังไงก็ขอให้ตั้งใจทำงานที่ค้างให้เสร็จ เพื่อจะได้พักผ่อนหรือเที่ยวกันได้อย่างสบายใจ และขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลทุกท่านในทุกการเดินทางด้วยนะครับ

เมื่อพวกเราอยู่ร่วมกันในสังคม เราควรผ่อนหนักผ่อนเบา หรืออดทนซึ่งกันและกัน ไม่คิดขุ้นเคืองหรือแค้นใจใคร เราควรยกโทษให้กันเหมือนกับที่พระเจ้าทรงยกโทษในความผิดของพวกเราแล้ว ดังนั้น เราเองควรให้อภัยในสิ่งที่เพื่อนเราทำผิดเหมือนที่พระเจ้าทรงยกโทษในความผิดที่เราทำแล้ว อย่าให้ความคับข้องใจมาทำให้ความสัมพันธ์ต้องพังลง ให้อภัยกัน เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นแสงสว่างให้พวกเขาได้เห็นพระองค์ในตัวเรา

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.