“ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”

Photo by fauxels from Pexels

สองคนดีกว่าคนเดียว เพราะว่าเขาทั้งสองได้รับรางวัลดีสำหรับการตรากตรำของพวกเขา เพราะว่าถ้าพวกเขาล้มลง คนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลง และไม่มีใครพยุงเขาให้ลุกขึ้น (ปัญญาจารย์ 4:9-10)
Two are better than one, because they have a good reward for their toil. For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up! (Ecclesiastes 4:9-10)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้หลาย ๆ คนคงแทบจะไม่สามารถออกไปไหนได้ไกล เพราะเวลานี้สถานการณ์ COVID-19 เริ่มจะรุนแรงจนส่งผลให้หลายพื้นที่ไม่สามารถออกไปไหนต่อไหนได้มาก ทำให้หลายคนไม่กล้าเสี่ยงที่จะออกมากัน แต่ใครที่ยังต้องออกมาเพราะมีความจำเป็น ยังไงก็อย่าลืมใส่หน้ากาก ระมัดระวังให้มากในการหยิบจับสิ่งของ ล้างมือให้บ่อย ติดเจลล้างมือไว้ใช้กันบ้างก็ไม่น่าเสียหายอะไร ขอพระเจ้าทรงนำ ดูแลทุกท่านให้ผ่านช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ

พระธรรมในตอนนี้ได้สอนเราในเรื่องคุณค่าของเพื่อน คนเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียว แต่ยังมีเพื่อน ครอบครัว พี่น้องหลายคนที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนกันได้ แม้จะมีไม่กี่คน แต่พวกเราสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เสมอ ถึงแม้ในช่วงนี้อาจจะไม่สะดวกใจที่จะต้องสัมผัสใครเนื่องด้วยเรื่องโรคระบาด จนต้องทำให้แต่ละคนต้องเว้นระยะห่างต่อกัน ซึ่งเรียกกันว่า Social Distancing แต่เราก็ยังต้องมีน้ำใจ ช่วยเหลือกันเสมอหากใครเดือดร้อน ขอพระเจ้าทรงนำให้เราสามารถช่วยเหลืออยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม มีน้ำใจช่วยเหลือกันได้เสมอ

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.