“จงให้เกียรติบิดามารดา”

“เพราะว่าพระเจ้าทรงบัญญัติไว้ว่า ‘จงให้เกียรติบิดามารดาของตน’ และ ‘ใครประณามบิดามารดาจะต้องมีโทษถึงตาย’ แต่พวกท่านกลับสอนว่า ‘ใครกล่าวกับบิดามารดาว่า “สิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน สิ่งนั้นเป็นของที่ถวายแด่พระเจ้าแล้ว” คนนั้นก็ไม่ต้องให้เกียรติบิดาของตน’ อย่างนั้นแหละ พวกท่านทำให้พระวจนะ ของพระเจ้าเป็นโมฆะไป เพราะคำสอนสืบทอดของท่าน”
‭‭(มัทธิว‬ ‭15:4-6‬ ‭THSV11‬‬)
“For God commanded, ‘Honor your father and your mother,’ and, ‘Whoever reviles father or mother must surely die.’ But you say, ‘If anyone tells his father or his mother, “What you would have gained from me is given to God,” he need not honor his father.’ So for the sake of your tradition you have made void the word of God.”
(‭‭Matthew‬ ‭15:4-6‬ ‭ESV‬‬)

สวัสดีทุกท่านครับ ในที่สุดก็เข้าสู่เดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นเดือนที่เราจะระลึกถึงคุณแม่เป็นพิเศษ เพราะมีวันแม่ด้วย อย่าลืมที่จะระลึกถึงท่าน กลับไปเยี่ยม ไปหาท่านบ้าง หรือโทร หรือแชทไปหาท่านบ้าง อย่างน้อยก็ได้พูดคุย ได้ปรับทุกข์ซึ่งกันและกัน ไม่ว่ายังไงท่านก็ยังเป็นห่วงเราเสมอนะครับ

พระธรรมมัทธิวในตอนนี้ กล่าวถึงในช่วงที่ข่าวประเสริฐของพระเยซูที่ได้แพร่กระจายออกไปทั่วดินแดน มีการโจมตีเหล่าสาวกว่าไม่ยอมรักษาธรรมเนียมของยิว พระเยซูจึงทรงโต้ตอบกับพวกผู้นำศาสนาว่าทำไมพวกเขาไม่ทำตามคำสั่งของพระเจ้า โดยกล่าวถึงในพระบัญญัติข้อที่ 5 ในเรื่องการให้เกียรติแก่บิดามารดา คนยิวมองว่าการให้เกียรติแก่บิดามารดาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ใครที่แช่งด่าบิดามารดาจะต้องถูกประหารชีวิต คนที่อ้างถวายเพื่อพระเจ้า แต่ก็เก็บไว้สำหรับตนเอง ไม่ยอมช่วยเหลือพ่อแม่ เป็นการฝ่าฝืนอย่างจงใจ เมื่อมามองที่ตัวเรา เราเองก็ควรจะรักษาข้อนี้ เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการดูแลพ่อแม่ ขอพระเจ้าทรงนำให้พวกเรายังคงรักและห่วงใยท่านเสมอ

หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.