“ทรงอยู่ข้างเราเสมอ”

แต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่า “การมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหน ฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่ที่นั่น” เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะอวดบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้ามากขึ้นด้วยความยินดีอย่างยิ่ง เพื่อว่าฤทธานุภาพของพระคริสต์จะอยู่ในข้าพเจ้า เพราะเหตุนี้ เพื่อเห็นแก่พระคริสต์ ข้าพเจ้าจึงพอใจในบรรดาความอ่อนแอ ในการถูกเยาะเย้ยต่างๆ ในความลำบาก ในการถูกข่มเหง ในเหตุวิบัติต่างๆ เพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใด ข้าพเจ้าก็จะเข้มแข็งมากเมื่อนั้น (2 โครินธ์ 12:9-10)
But he said to me, “My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.” Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong. (2 Corinthians 12:9-10)

สวัสดีทุกท่านครับ ในตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่ 8 ของปีแล้ว ในช่วงเดือนนี้ผมเองก็มีงานอยู่หลายอย่าง โดยเฉพาะการทำค่าย ในปีนี้ได้ลองมาทำในตำแหน่งทะเบียนค่าย ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่ยังไม่เคยได้ทำ คราวนี้ก็ได้รับรู้กันแล้วว่ามันไม่ง่ายจริงๆ ขอพระเจ้าเสริมกำลังให้กับทุกท่านที่จะมีกำลัง เรี่ยวแรง สติปัญญาในการทำงาน ทำในสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จกันด้วยนะครับ

ในพระธรรมตอนนี้ได้บอกให้เรารู้ว่า ถึงแม้เราจะต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆ ทั้งความเหนื่อยล้า อ่อนแอ ความเจ็บปวดต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นหนทางที่พวกเราต้องเจอแล้ว ขอพระเจ้าทรงนำทางพวกเราให้ก้าวพ้นทุกอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ เราเองคนเดียวไม่มีวันที่จะก้าวไปข้างหน้าได้หากไม่มีพระเจ้าคอยอยู่เคียงข้างและนำทาง ช่วยเหลือพวกเราให้มีเรี่ยวแรง พร้อมที่จะต่อสู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าต่อไปได้

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.