“อธิษฐานด้วยใจถ่อม”

เพราะ​ฉะ​นั้น​ท่าน​จง​สาร​ภาพ​บาป​ต่อ​กัน​และ​กัน และ​จง​อธิษ​ฐาน​เผื่อ​กัน​และ​กัน เพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​ได้​รับ​การ​รัก​ษา​โรค คำ​วิง​วอน​ของ​ผู้​ชอบ​ธรรม​นั้น​มี​พลัง​มาก​และ​เกิด​ผล (ยากอบ 5:16)
Therefore, confess your sins to one another and pray for one another, that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. (James 5:16)

สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีกันแล้ว อีกไม่นานก็จะผ่านไปอีกปี พวกเราเองก็พบเจอกับโรคระบาดกันมาอย่างต่อเนื่อง และคิดว่าคงจะอยู่กับเราไปอีก และยังมีสายพันธุ์ใหม่อีก ยังไงพวกเราเองก็ยังคงต้องมีความระมัดระวังในการเดินทาง ในการดำเนินชีวิตกันด้วยนะครับ

พระธรรมจดหมายของยากอบในตอนนี้ กล่าวถึงเรื่องความอดทนและการอธิษฐาน เราควรรู้ตัวเองดีอยู่แล้วว่าเราเองกระทำในสิ่งที่ผิดบาปไป เราควรยอมรับและสารภาพในสิ่งที่ตัวเองได้ทำไปด้วยใจที่ถ่อม ยอมให้พระองค์เข้ามาในชีวิต ให้พระองค์ทรงนำเรา และอย่าลืมที่จะอธิษฐานเผื่อกันและกันให้มาก เพื่อที่คำอธิษฐานจะมีพลังและเกิดผลได้อย่างแน่นอน

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ