“รักด้วยใจจริง”

ขอ​ให้​ความ​รัก​มา​จาก​ใจ​จริง จง​เกลียด​ชัง​สิ่ง​ที่​ชั่ว จง​ยึด​มั่น​ใน​สิ่ง​ที่​ดี จง​รัก​กัน​ฉัน​พี่​น้อง จง​ขวน​ขวาย​ใน​การ​ให้​เกียรติ​กัน​และ​กัน (โรม 12:9-10)
Let love be genuine. Abhor what is evil; hold fast to what is good.  Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. (Romans 12:9-10)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง มีฝนตก อากาศเย็นอยู่บ้าง ยังไงก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย เดินทางกันอย่างระมัดระวัง อย่าให้เปียกฝนจนเป็นหวัด พักผ่อนกันให้เพียงพอกันด้วยนะครับ

พระธรรมโรมในตอนนี้ อ.เปาโลได้บอกให้เรารักกันด้วยใจจริง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความรักที่พระเจ้าประทานให้พวกเราเห็นผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความใจจริงนั้น มีความเกี่ยวข้องกับทั้งความรัก ความเชื่อ และสติปัญญา เมื่อเราเกลียดชังความชั่ว เราก็ควรยึดมั่นในสิ่งที่ดีด้วย เพื่อให้พวกเราที่เป็นคริสเตียนได้แสดงให้ทุกคนเห็นถึงสิ่งที่ได้ทำในเรื่องความรักและให้เกียรติกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรทำ ดังนั้น พวกเราควรรักซึ่งกันและกัน เพื่อให้เป็นการประกาศให้ทุกคนเห็นและรับรู้ว่า พระองค์ทรงทำงานผ่านชีวิตของพวกเราอย่างไร ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราด้วยครับ

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.