“ทิ้งสิ่งเก่า รับสิ่งใหม่”

คือได้รับการสอนให้ทิ้งตัวเก่าของพวกท่านที่คู่กับการประพฤติแบบเดิม ซึ่งถูกตัณหาล่อลวงทำให้พินาศไป และให้วิญญาณและจิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่ และรับการสอนให้สวมสภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง (เอเฟซัส 4:22-24)

to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. (Ephesians 4:22-24)

สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน ในที่สุดก็เข้าสู่ปีใหม่กันแล้ว ในตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงเวลาปกติทั้งในการทำงานหรือเรียนอีกครั้ง ขอให้ทุกท่านมีความตั้งใจทั้งในการเรียน การทำงาน การทำในสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบให้สำเร็จกันด้วยนะ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับ

ในพระธรรมตอนนี้ มีสิ่งที่ต้องเรียนอยู่หลักๆ อยู่ 2 เรื่อง คือ

  1. ให้เราละทิ้งตัวเก่าที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตเดิมๆ สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับความเดิมเหล่านั้นคือ การที่คิดว่าตัวเราเองเป็นศูนย์กลาง สิ่งนี้เป็นตัณหาที่ไม่ได้ให้ความชื่นชมยินดีอะไรเลย
  2. ผู้เชื่ออย่างเราต้องสวมสภาพใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมหรือความบริสุทธิ์ที่แท้จริง ซึ่งอยู่ในพื้นฐานความเป็นจริง เราต้องมีท่าทีใหม่ที่เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้า ที่เราควรเรียนรู้และเข้าใจ

ดังนั้น ขอให้เราพร้อมที่จะรับพระองค์เข้ามาในชีวิต เป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ตามน้ำพระทัยพระเจ้า เพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างในสังคม ให้คนอื่นได้เห็นพระองค์ในตัวของเรา ให้พระพรของพระองค์ได้รับการส่งต่อไปให้ผู้อื่นต่อไปได้

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.