“มีพระคริสต์ มีกำลัง”

ข้าพ​เจ้า​เผชิญ​ได้​ทุก​อย่าง​โดย​พระ​องค์​ผู้​ทรง​เสริม​กำ​ลัง​ข้าพ​เจ้า (ฟิลิปปี 4:13)
I can do all things through him who strengthens me. (Philippians 4:13)

สวัสดีเดือนมิถุนายน เดือนที่ 6 ของปี ไม่ทันไรก็ผ่านมาเกือบครึ่งปีแล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีทั้งฝน ความมืดครึ้ม อากาศที่แปรปรวน ยังไงก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพ การเดินทาง การทำงานกันด้วยนะครับ

พระธรรมฟิลิปปี เป็นที่ทราบกันดีว่า อ.เปาโลเป็นผู้เขียน ซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงปี ค.ศ.61 หรือ 62 ในคุกที่กรุงโรม โดยมีเป้าหมายเพื่อขอบคุณชาวฟิลิปปีสำหรับเงินช่วยเหลือ และมีการพูดถึงปัญหาในคริสตจักรที่มีการชิงดีชิงเด่น และในเรื่องอิทธิพลของโลกที่ขยายตัวขึ้น โดยในตอนที่นำเสนอนี้ อยู่ในส่วนของ เคล็ดลับในการดำเนินชีวิตคริสเตียน

เมื่อเราต้องต่อสู้กับบางสิ่ง เรามักเกิดความกลัว แต่เรายังมีพระคริสต์ พระองค์ทรงประทานกำลังให้กับเราได้ เพื่อที่จะทำให้เราเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่จะเข้ามา หรือที่กำลังเข้ามา ดังนั้น เมื่อเราทำสิ่งใด ให้เรามีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต เพื่อให้เรามีความกล้าที่จะเผชิญกับทุกสิ่งได้

หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.