“วิ่งไปด้วยใจเชื่อ”

เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขน เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า ท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาป เพื่อท่านจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจ (ฮีบรู 12:1-3)
Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God.  Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or fainthearted. (Hebrews 12:1-3)

สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่ 6 ของปี ผ่านมาเกือบจะครึ่งปีกันแล้ว มีอะไรหลายอย่างที่ผ่านเข้ามา โดยเฉพาะเรื่องบ้านเมืองที่เพิ่งได้นายกรัฐมนตรีกันไป ซึ่งมีทั้งเสียงยินดี และที่ไม่ชอบเข้ามากันอย่างมากมาย ขอพระเจ้าทรงนำให้รัฐบาลชุดนี้บริหารประเทศด้วยความสุจริต ให้ประเทศได้เดินหน้าต่อไปกันด้วย ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ด้วย

คนเรามักจะต้องพบเจอกับอุปสรรคที่ทำให้เรามีความเชื่อที่ถดถอยลง สิ่งที่เราควรทำคือ มีความเพียรพยายามในการละทิ้งสิ่งที่เป็นอุปสรรค หรือต่อสู้เพื่อให้อุปสรรคเหล่านั้นผ่านพ้นไป โดยการที่เราเชื่อและวางใจในพระองค์อย่างมั่นคง และกระทำตามในสิ่งที่พระองค์ทรงสอน ไม่ต้องอายถ้าเราอาจจะทำไม่เหมือนคนอื่น แต่ให้เรายังมั่นคง มั่นใจในพระองค์ต่อไป โดยไม่มีสิ่งใดขวางได้ ขอพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์ให้สามารถผ่านพ้นทุกอุปสรรคและก้าวต่อไปด้วยความเชื่อและวางใจในพระองค์ด้วย

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.