“อธิษฐานด้วยความเชื่อ”

แต่ถ้าใครในพวกท่านขาดสติปัญญา ให้คนนั้นทูลขอจากพระเจ้าผู้ประทานให้กับทุกคนด้วยพระทัยกว้างขวางและไม่ทรงตำหนิ แล้วเขาก็จะได้รับตามที่ทูลขอแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัย เพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา (ยากอบ 1:5-6)
If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. (James 1:5-6)

สวัสดีทุกท่านครับ ในตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่ 6 ของปีแล้ว ในช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงที่เราต้องปรับตัวอะไรหลาย ๆ อย่างในการดำเนินชีวิต ทั้งนั่งห่างกันเวลาไปที่ต่าง ๆ ทั้งบนรถโดยสาร รถไฟฟ้า หรือร้านอาหาร ต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ากันตลอดเวลาออกไปไหน ติดเจลล้างมือไว้กับตัว ล้างมือกันบ่อยขึ้น สิ่งเหล่านี้ยังคงเกิดขึ้นกับเราในช่วงนี้ ขอพระเจ้าทรงนำให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาโรคระบาดกันไปให้ได้นะครับ

พระธรรมในตอนนี้ เป็นจดหมายฝากของยากอบที่ได้สอนเราในเรื่องความเชื่อและปัญญา ได้สอนให้เรารู้จักคิดก่อนที่เราจะทำสิ่งใด และให้เราอธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าด้วยความเชื่อที่จริงใจ ไม่สงสัยอะไร ให้เรามีสติปัญญาในการดำเนินชีวิต พระองค์จะทรงประทานกำลัง สติปัญญาในการทำทุกอย่างให้กับเราอย่างแน่นอน

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.