“มิตรหรือศัตรู”

จงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน (ลูกา 6:31)
And as you wish that others would do to you, do so to them. (Luke 6:31)

สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันอยู่ ในช่วงนี้ อย่างที่รู้กันว่ามีเชื้อ COVID-19 ทำให้หลายคนกลัวว่าเราจะติดหรือรับเชื้อโรคนี้มา ยังไงก็ดำเนินชีวิตกันด้วยความระมัดระวัง ขอพระเจ้าทรงนำ ดูแลทุกท่านด้วยครับ

พระธรรมในตอนนี้ เป็นหนึ่งในคำสอนของพระเยซู ที่ตรัสสั่งสอนประชาชน เป็นเรื่องของความรักที่พึงมีต่อศัตรู

เมื่อเราต้องพบเจอกับศัตรู คนที่เราไม่ชอบหน้า เราไม่ควรไปด่า หรือไปว่าเขา แต่ให้เราให้อภัย กระทำในสิ่งที่ดีต่อเขา อย่างน้อยก็เป็นการแสดงออกในทางที่ดี และท้ายทีสุดอาจทำให้เรากลับมาคืนดีและเป็นเพื่อนกันได้ ถึงแม้สิ่งนี้จะยากสักหน่อย แต่ถ้าเรารู้จักยอม ให้อภัย กระทำกับเขาเหมือนที่เราปรารถนาอยากให้เขากระทำต่อเรา เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันต่อไปได้

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.