“เชื่อมั่นแม้มองไม่เห็น”

ความ​เชื่อ​คือ​ความ​มั่น​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​หวัง​ไว้ เป็น​ความ​แน่​ใจ​ใน​สิ่ง​ที่​มอง​ไม่​เห็น (ฮีบรู 11:1)
Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. (Hebrew 11:1)

สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันอยู่ แม้ในช่วงนี้ผมเองอาจจะยุ่ง ๆ อยู่ไม่น้อย ทั้งงานประจำและการเรียน ป.โท ก็ตาม ผมเองก็จะพยายามที่จะให้เวลาในการแบ่งปันข้อพระคัมภีร์หนุนใจ แชร์เรื่องราวดี ๆ เพื่อที่จะให้ผู้คนได้ยินและเข้าใจในข้อพระคัมภีร์อย่างเข้าใจได้ง่าย ขอพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์ในการทำต่อ ๆ ไปด้วยนะครับ

พระธรรมในตอนนี้ ผู้เขียนได้ส่งจดหมายไปถึงคริสเตียนชาวฮีบรูที่พบเจอกับการต่อต้าน ความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยในตอนนี้กล่าวถึงในเรื่องความเชื่อ ซึ่งอยู่ในช่วงท้ายของจดหมาย ที่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ความเชื่อทำ รวมไปถึงแนวทางในการทำงาน ความเชื่อไม่ใช่เชื่อแบบหน้ามืดตามัว แต่ให้เราเชื่อฟังในพระคำของพระองค์อย่างมั่นใจ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม ดังนี้แล้ว ขอให้เรายังคงเชื่อมั่นในพระองค์ และนำไปปฏิบัติจริง ๆ แม้ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นพระองค์ก็ตาม

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.