“คิด…พูด”

เพราะว่า ผู้ใดรักชีวิตและปรารถนา จะเห็นวันเวลาดี ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดชั่ว และห้ามปากไม่ให้พูดล่อลวง ให้เขาละความชั่วและทำความดี ให้เขาใฝ่หาสันติสุขและดำเนินตาม เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเฝ้าดูคนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์สดับคำอ้อนวอนของพวกเขา แต่พระพักตร์ของพระองค์ต่อสู้กับคนเหล่านั้นที่ทำชั่ว (1 เปโตร 3:10-12)
For “Whoever desires to love life and see good days, let him keep his tongue from evil and his lips from speaking deceit; let him turn away from evil and do good; let him seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil.” (1 Peter 3:10-12)

สวัสดีทุกท่านครับ ตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่ 5 ของปีแล้ว ตอนนี้อากาศก็ออกจะเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง มีทั้งร้อน ฝน หรืออากาศเย็นเข้ามา อาจจะทำให้หลายๆ คนเป็นหวัด หรือไม่สบาย อย่าลืมที่จะดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีด้วย ส่วนใครที่เป็นหวัดหรือไม่สบายจริงๆ ก็ขอพระเจ้าทรงดูแลรักษาทุกๆ ท่านด้วย

ในพระธรรมตอนนี้ เปโตรได้เตือนพวกเราให้เรารู้จักคิดก่อนพูด เราสามารถพูดได้ทั้งสิ่งที่เป็นการสรรเสริญ หรือการด่าทอ หรือกล่าวหลอกหลวงใครต่อใครก็ได้เหมือนกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ เราควรที่จะรู้จักคิด คิดว่าสิ่งที่จะพูดออกมานั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่ สมควรที่จะพูดออกมาหรือไม่ ขอพระเจ้าทรงนำในความคิดของเรา ให้เรารู้จักคิดก่อนพูด เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น และพร้อมที่จะแบ่งปันเรื่องของพระองค์ให้กับผู้อื่นได้ครับ

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.