“อธิษฐานด้วยใจเชื่อ”

มีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ? จงให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาและชโลมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า การอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรค และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เขาลุกขึ้นได้ และถ้าเขาเคยทำบาป พระองค์ก็จะทรงให้อภัย (ยากอบ 5:14-15)
Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. (James:5:14-15)

สวัสดีทุกท่าน ในอีกไม่นานก็จะเข้าสู่ช่วงปลายปี ใกล้จะหมดไปอีกปีแล้ว อากาศก็น่าจะเย็นลงบ้างนิดนึง ใครที่ช่วงนี้กำลังยุ่งอยู่กับงานในช่วงนี้ก็ขอพระเจ้าเสริมกำลังในการทำงานด้วยนะครับ

จดหมายของท่านยากอบในตอนนี้ ได้สอนให้เรามีความอดทนและให้เราอธิษฐานเผื่อกัน

แม้ว่าเราจะมีทั้งความยินดี มีความสุข พบกับความทุกข์ เจ็บป่วย หรืองานหนัก ไม่ว่าจะหนักแค่ไหน ขอให้พวกเราอธิษฐาน ทั้งอธิษฐานด้วยตัวเอง กับคนใกล้ตัว ครอบครัว เพื่อน หรือผู้รับใช้ในคริสตจักร ไม่ว่าใครที่อธิษฐานทูลขอด้วยความเชื่อ ทุกอย่างจะสามารถเกิดผลได้ ส่วนใครที่ทำในสิ่งที่ผิดบาป และตัวเราได้ยอมรับในส่วนที่เราทำผิดพลาดไป พระองค์ก็ทรงพร้อมให้อภัยเราเสมอ

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.