“อธิษฐานและวิงวอน”

Photo by Olivia Snow on Unsplash

จง​อธิษ​ฐาน​ใน​พระ​วิญ​ญาณ​ทุก​เวลา​โดย​การ​อธิษ​ฐาน​และ​การ​วิง​วอน​ทุกๆ อย่าง เพราะ​เหตุ​นี้​จง​เฝ้า​ระวัง​ด้วย​ความ​เพียร​และ​ด้วย​การ​วิง​วอน​เผื่อ​ธรร​มิก​ชน​ทุก​คน​อยู่​เสมอ (เอเฟซัส 6:18)
praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. To that end keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints, (Ephesians 6:18)

สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำเราให้ผ่านพ้นมาจนถึงเดือนที่ 11 ของปี แม้จะต้องพบเจอกับอุปสรรคหลายอย่าง โดยเฉพาะการระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินชีวิต เหลืออีกไม่กี่วันก็จะหมดปี ขอพระเจ้าทรงนำให้เราฟันฝ่าและผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ

พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่อง การต่อสู้กับวิญญาณชั่ว ซึ่งมีการกล่าวถึงการสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อต่อสู้กับมารด้วย เมื่อเราต้องพบเจอกับอุปสรรค ความอันตราย สิ่งที่อาจทำให้เราหลงไป ขอให้เรายังคงยึดมั่นในพระองค์ อธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระองค์ ด้วยความเชื่อและวางใจในพระองค์ ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้น เราจะต้องผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอน

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ