“จงอดทน”

จงอดทนต่อกันและกัน และถ้าใครมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงให้อภัยกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไร ท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วย (โคโลสี 3:13)
bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. (Colossians 3:13)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงที่เราอาจจะท้อแท้ บางครั้งก็ทำให้เรารู้สึกอ่อนใจ ไม่สามารถทำอะไรต่ออะไรได้ดีนัก เราอย่าลืมว่า เรายังมีพระเจ้าคอยห่วงใยเรา รวมถึงครอบครัว พี่น้อง เพื่อน หรือคนที่รักเรา ทุกคนเป็นห่วงเราเสมอ ไม่มีใครที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราให้ก้าวไปข้างหน้า สู่ต่อไปทุกอย่างนะครับ

พระธรรมที่นำเสนอนี้ อยู่ในพระธรรมโคโลสี ซึ่งเป็นจดหมายฝากของ อ.เปาโล ในช่วงประมาณปี ค.ศ.60–62 ในขณะที่ท่านถูกจำคุกในกรุงโรม โดยมีเป้าหมายคือ เพื่อแก้ไขปัญหาความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดขึ้นในเมืองโคโลสี แคว้นเอเชีย โดยในตอนที่นำเสนอนี้ จะเป็นเรื่องของการสวมค่านิยมแห่งชีวิตใหม่

เราควรมีการผ่อนหนักผ่อนเบา หรืออดทน ยกโทษให้กัน พูดเหมือนง่าย แต่จริงๆ อาจจะยากสำหรับบางคนที่เรายังรู้สึกไม่ดีกับเขา แต่นั่น ก็เป็นสิ่งที่เราควรทำ เราสามารถดูแบบอย่างจากการที่พระเจ้าทรงให้อภัยความผิดที่คนเล็กน้อยอย่างเราด้วยความเมตตาและไม่ขัดเคือง

ดังนั้นแล้ว เราควรให้อภัยซึ่งกันและกันกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม

ขอพระเจ้าทรงให้ใจที่อดทนและเมตตากับพวกเราด้วย

หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.