“มั่นใจในพระองค์”

และนี่เป็นความมั่นใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิ่งใดที่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟัง (1 ยอห์น 5:14)
And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us. (1 John 5:14)

สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกันเสมอ แม้ว่าในบางครั้งที่เริ่มรู้สึกท้อใจ แต่เรายังมีกันและกัน ยังคงเชื่อและวางใจในพระเจ้าเสมอ เพื่อให้เราผ่านพ้นในทุกอุปสรรคกันไปให้ได้ ขอพระเจ้าทรงนำให้เราผ่านช่วงเวลาโรคระบาดที่เกิดขึ้นนี้ไปให้ได้นะครับ

พระธรรม 1 ยอห์น เป็นพระธรรมจดหมายฝากของยอห์นที่ต้องการหนุนใจให้ผู้อ่านมีชีวิตอยู่ในสามัคคีธรรมกับพระเจ้าและพระเยซู และไม่ให้หลงไปกับคำสอนผิดที่เกิดจากความชั่วร้ายที่เกิดขึ้น

เนื้อหาในส่วนของบทนี้ กล่าวถึงความรู้เรื่องชีวิตนิรันดร์ ถึงแม้เราจะเป็นคนบาป ไม่ดีแค่ไหน แต่ขอให้เรายังคงเชื่อในพระองค์เสมอ ไม่ว่าเราจะอธิษฐานทูลขอสิ่งใด ขอให้เราทูลขอในสิ่งที่ดี เหมาะสม เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้า พระองค์ทรงรับฟังเราเสมอ แม้ว่าจะใช้เวลาแค่ไหน ขอให้เรายังเชื่อและวางใจในพระองค์เสมอ

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.