“ดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่าง”

อย่า​ลอก​เลียน​แบบ​อย่าง​คน​ใน​ยุค​นี้ แต่​จง​รับ​การ​เปลี่ยน​แปลง​จิต​ใจ แล้ว​อุป​นิสัย​ของ​ท่าน​จึง​จะ​เปลี่ยน​ใหม่ เพื่อ​ท่าน​จะ​ได้​ทราบ​พระ​ประสงค์​ของ​พระ​เจ้า จะ​ได้​รู้​ว่า​อะไร​ดี อะไร​เป็น​ที่​ชอบ​พระ​ทัย และ​อะไร​ดี​ยอด​เยี่ยม (โรม 12:2)
Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. (Romans 12:2)

สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่ 9 ของปีแล้ว อีกไม่นานก็จะหมดปี ในช่วงนี้มีทั้งฝนที่ตกลงมาเป็นระยะ ๆ มีทั้งโรคระบาดที่ยังคงอยู่ร่วมกับเรา ถึงแม้จะเริ่มมีสถานการณ์ที่คลี่คลายไปบ้าง เปิดกิจการบางอย่างแล้ว แต่เราก็ยังต้องระมัดระวังตัวเองในการดำเนินชีวิต ในการเดินทาง ขอพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้กันไปให้ได้นะครับ

พระธรรมในตอนนี้เป็นจดหมายฝากของเปาโลที่กล่าวถึงชีวิตใหม่ในพระคริสต์ เป็นหลักปฏิบัติของผู้เชื่อที่เราควรกระทำ เพราะสิ่งภายนอกบางอย่างทำให้เรากระทำในสิ่งที่ผิด เราควรจะมีวิถีชีวิตที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ให้พระองค์เปลี่ยนแปลงเราให้กระทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย ทั้งภายนอกที่คนทั่วไปมองเห็น และภายในที่มีแต่เรากับพระเจ้ารับรู้ ถึงแม้ว่าสิ่งรบเร้าภายนอกจะรุนแรงอย่างไร ขอให้เรายังคงยึดมั่นในความเชื่อ เชื่อและวางใจในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์เสมอ

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ