“เหตุเกิดในวันสิ้นพระชนม์ของพระเยซู”

เวลา​นั้น​ประ​มาณ​เที่ยงวัน เกิด​มืด​มัว​ทั่ว​ทั้ง​แผ่น​ดิน​จน​ถึง​บ่าย​สาม​โมง ดวง​อา​ทิตย์​ก็​มืด​ไป ม่านใน​พระ​วิหาร​ก็​ขาด​ตรง​กลาง พระ​เยซู​ทรง​ร้อง​เสียง​ดัง​ตรัส​ว่า “ข้า​แต่​พระ​บิดา ข้า​พระ​องค์​ขอ​ฝาก​จิต​วิญ​ญาณ​ของ​ข้า​พระ​องค์​ไว้​ใน​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์” ตรัส​อย่าง​นั้น​แล้ว ก็​สิ้น​พระ​ชนม์ เมื่อ​นาย​ร้อย​เห็น​สิ่ง​ที่​เกิด​ขึ้น​นี้ จึง​สรร​เสริญ​พระ​เจ้า​ว่า “แท้​จริง​ท่าน​ผู้​นี้​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม” (ลูกา 23:44-47)
It was now about the sixth hour, and there was darkness over the whole land until the ninth hour, while the sun’s light failed. And the curtain of the temple was torn in two Then Jesus, calling out with a loud voice, said, “Father, into your hands I commit my spirit!” And having said this he breathed his last. Now when the centurion saw what had taken place, he praised God, saying, “Certainly this man was innocent!” (Luke 23:44-47)

สวัสดีวันสงกรานต์ ในช่วงนี้หลายๆ คนก็ได้หยุดพักผ่อน แต่สำหรับพวกเราคริสเตียน เป็นช่วงที่ระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู โดยทั่วไปจะเรียกว่าวันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday) กับวันอีสเตอร์ (Easter) ยังไงพวกเราก็ควรจะระลึกถึงพระองค์เป็นพิเศษในช่วงนี้ และไม่ใช่แค่เพียงไม่กี่วันนี้ แต่ให้เราระลึกถึงพระองค์ในทุกๆ วันด้วยนะครับ

พระธรรมลูกาในตอนนี้ อยู่ในช่วงที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์ ได้เกิดเหตุการณ์ที่ ท้องฟ้ามืดมัวในตอนบ่าย ทั้งม่านในพระวิหารขาดกลาง สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ในช่วงเวลานั้น อำนาจแห่งความมืดเข้าครอบครอง (จากลูกาบทที่ 22 ข้อ 53) เนื่องจากพระเยซูทรงถูกตรึงที่ไม้กางเขน ส่วนการที่ม่านในพระวิหารขาดกลางนั้น แสดงให้เห็นภาพอย่างหนึ่ง คือ มนุษย์ในตอนนี้สามารถเข้าหาพระเจ้าได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านการถวายเครื่องหอมบูชาอีกแล้ว (จาก เอเฟซัสบทที่ 2 ข้อ 18 และบทที่ 3 ข้อ 12) นอกจากภาพที่เห็นแล้ว ยังมีนายร้อยที่ได้เห็นเหตุการณ์ ยังยืนยันเลยว่า พระเยซูทรงเป็นผู้ชอบธรรม พระองค์ไม่ได้มีความผิดใด แต่พระองค์ก็ทรงยอมเพื่อพวกเรา ดังนั้น พวกเราควรที่จะระลึกถึงพระองค์ และกระทำในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนอยู่เสมอ และประกาศเรื่องของพระองค์ออกไปให้คนอื่นรู้ด้วย

หากมีข้อติชม หรือแนะนำอะไรเพิ่มเติม สามารถบอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible กันได้ ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลทุกท่านตลอดช่วงวันหยุดนี้ด้วยนะครับ พระเจ้าอวยพรครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.