“จงเชื่อฟังบิดามารดาของเจ้า”

บุตรทั้งหลาย จงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้อง“จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า”  นี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วย “เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลก”  (เอเฟซัส 6:1-3)
Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and mother” (this is the first commandment with a promise),  “that it may go well with you and that you may live long in the land.” (Ephesians 6:1-3)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ก็จะเข้าถึงช่วงวันหยุดสงกรานต์แล้ว หลายคนน่าจะได้หยุดพักอยู่บ้าน บางคนอาจจะไปเที่ยว ขอให้วันหยุดนี้เป็นอีกครั้งที่เราจะได้พักกายอย่างสบายใจ และเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานหรือเรียนกันต่อไปได้ ขอพระเจ้าทรงนำทุกท่านด้วย

ในพระธรรมตอนนี้สอนเราให้บุตรอย่างพวกเราจงเชื่อฟัง เคารพ ให้เกียรติพ่อแม่ เพราะท่านได้เลี้ยงดูเรามา จนทำให้เป็นเราได้ทุกวันนี้ ถ้าเราสามารถกระทำได้ ก็จะไปดีมาดีและมีชีวิตยืนยสวในแผ่นดินโลก พวกเราเองก็เช่นกัน ควรจะหมั่นพูดคุย ติดต่อ โทรหา หรือไปหาท่านบ้าง อย่างน้อยก็ในช่วงวันหยุดนี้ก็ควรจะใช้เวลากับท่าน หรือถ้าเป็นช่วงอื่นก็ได้แล้วแต่สะดวก ขอพระเจ้าทรงนำให้พวกเรายังคงรักและเชื่อฟังพ่อแม่กันด้วยนะ

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.