“จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า”

บุตรทั้งหลาย จงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้อง “จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า” นี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วย “เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลก” (เอเฟซัส 6:1-3)
Children, obey your parents in the Lord, for this is right. “Honor your father and mother” (this is the first commandment with a promise), “that it may go well with you and that you may live long in the land.” (Ephesians 6:1-3)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันแม่ ในช่วงวันหยุดที่จะถึงนี้ก็อย่าลืมที่จะกลับไปหาท่านบ้าง หรือถ้าไม่สะดวกก็ควรจะติดต่อท่านบ้าง ไม่ว่าจะโทร line หรือ video call บ้าง อย่างน้อยก็ให้ท่านได้เห็น หรือได้ยินเสียงของเราบ้างก็ยังดี

ในช่วงนี้แอดมินได้เป็นกรรมการค่าย Young GCF Camp 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่ 11-13 ส.ค. ที่ภูผาผึ้งรีสอร์ท จ.ราชบุรี ขอฝากค่ายนี้ไว้ในคำอธิษฐานของทุกท่าน ให้ผู้ที่มีส่วนร่วม ทั้งกรรมการค่าย วิทยากร ลูกค่าย สถานที่ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องจะมีความพร้อม ได้รับประสบการณ์ พระพร connection กลับไปเยอะๆ และเป็นพระพรให้กับผู้คนและสังคมต่อไปได้

ในพระธรรมตอนนี้ ทำให้เห็นว่า ลูกควรเชื่อฟังพ่อแม่ เพราะเป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย อย่างในพระบัญญัติ 10 ประการ ก็มีข้อที่ว่า “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า” จะเห็นได้ว่าการเคารพเชื่อฟังบิดามารดาเป็นข้อที่สำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิต เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว พวกเราเองที่เป็นลูกๆ ก็ควรเชื่อฟัง เคารพ ให้เกียรติท่านด้วย

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.