“พระองค์ทรงเป็นของขวัญ”

พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะว่าพระเจ้าทรงให้พระบุตรเข้ามาในโลก ไม่ใช่เพื่อพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยกู้โลกให้รอดโดยพระบุตรนั้น (ยอห์น 3:16-17)
“For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. (John 3:16-17)

สวัสดัทุกท่าน ขอบคุณที่ยังคงติดตามกัน ในช่วงนี้ก็เข้าสู่เดือนแห่งความรัก อย่าลืมที่จะแบ่งปันความรักของพระองค์นี้ให้กับคนอื่น ๆ ให้การกระทำของเราส่งผลต่อผู้อื่น ให้ความรักของพระองค์กระจายออกไปให้คนอื่นได้เห็น

พระธรรมในตอนนี้เป็นข้อสรุปที่สำคัญในพระกิตติคุณเล่มนี้ พระเจ้าได้ประทานพระเยซู พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เป็นของขวัญให้กับทุกคนบนโลกนี้ สิ่งที่ทำได้คือ เราควรเชื่อและวางใจในพระองค์ ให้พระองค์ทรงนำในการดำเนินชีวิต ให้ความรักที่พระองค์มอบให้กับเรา ส่งต่อหรือแบ่งปันให้กับผู้อื่น ให้พวกเขาได้รับความรักและส่งต่อออกไปอีก ให้ความรักของพระองค์กระจายออกไปให้มากที่สุด ขอพระองค์ทรงนำพวกเราในพันธกิจนี้ด้วย

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.