“รักกันและกัน”

บัญ​ญัติ​ของ​เรา​คือ​ให้​พวก​ท่าน​รัก​กัน​และ​กัน เหมือน​อย่าง​ที่​เรา​รัก​ท่าน ไม่​มี​ใคร​มี​ความ​รัก​ยิ่ง​ใหญ่​กว่า​นี้ คือ​การ​สละ​ชีวิต​เพื่อ​มิตร​สหาย​ของ​ตน (ยอห์น 15:12-13)
This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. (John 15:12-13)

สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีชีวิตอยู่ ยังสามารถทำงาน หรือเรียนกันได้ แม้ในช่วงนี้ที่ยังคงมีสถานการณ์โรคระบาดกันอยู่ ในช่วงนี้ก็เป็นเดือนที่เราระลึกถึงความรักในรูปแบบต่างๆ ผ่านข้อพระคัมภีร์ เรื่องราวความรักในพระคัมภีร์นั้นมีหลายเรื่อง หลายหัวข้อกันอยู่แล้วด้วย เลยถือโอกาสแบ่งปันเรื่องราวความรักกันในช่วงนี้นะครับ

พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงพระเยซูทรงเป็นเถาองุ่นแท้ ซึ่งในช่วงท้ายของตอนได้กล่าวถึงบัญญัติที่ให้เรารักซึ่งกันและกัน ไม่ว่าเราจะเป็นมิตร หรือศัตรู คนที่เราไม่ชอบหน้า แม้ว่าการที่เราจะรักกันและกันนั้นยาก แต่ก็ขอให้เรามีใจที่จะแบ่งปัน รัก ช่วยเหลือผู้คน แสดงออกให้พวกเขาได้เห็นความรักที่พระเจ้าทรงมอบให้เรา ให้เราเองเป็นแสงสว่างที่จะมอบให้กับผู้อื่นให้เห็นพระองค์ผ่านการดำเนินชีวิตของเรา ถึงแม้เราจะไม่ใช่คนที่สมบูรณ์ แต่เราก็สามารถดำเนินชีวิตที่เหมาะสม เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ได้อย่างแน่นอน

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ