“ทรงอยู่กับเราเสมอ”

อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะเสริมกำลังเจ้า เราจะช่วยเจ้า เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา (อิสยาห์ 41:10)
fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. (Isaiah 41:10)

สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงคุ้มครองดูแลน้องๆ ที่ติดในถ้ำหลวงออกมาได้อย่างเรียบร้อย ทุกๆ คนปลอดภัยดี ไม่ว่าเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ จะเกิดขึ้น ขอให้เรายังคงเชื่อมั่นในพระองค์ ว่าทุกอย่างจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ขอให้สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นประสบการณ์ และสามารถสอนให้ทุกคนได้เห็นถึงความมีน้ำใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปได้

พระธรรมตอนนี้เป็นตอนที่ถูกนำมาใช้บ่อยเมื่อเรารู้สึกกลัว ซึ่งเนื้อหาจริงของพระธรรมตอนนี้ ถูกเขียนให้กับชาวอิสราเอลที่เจอกับความล้มเหลว ไม่เป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อ ถูกนำไปเป็นเชลยที่บาบิโลน ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนบาปและไม่เชื่อ แต่พระเจ้าก็ไม่ทอดทิ้งพวกเขา พระองค์ยังทรงสถิตอยู่กับพวกเขาเสมอ ดังนั้น ไม่ว่าเราจะต้องเจอกับอุปสรรคใด พระองค์ก็ทรงอยู่ด้วยกับพวกเราเสมอ

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.