“กล้าบินไปข้างหน้า”

ท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือ? ท่านเคยได้ยินไม่ใช่หรือ? พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิตย์ เป็นผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์ไม่ทรงอ่อนเปลี้ยหรือเหน็ดเหนื่อย ความเข้าใจของพระองค์ก็เหลือจะหยั่งรู้ได้ พระองค์ประทานกำลังแก่คนอ่อนเปลี้ย และผู้ไม่มีพลังนั้นพระองค์ทรงให้มีเรี่ยวแรงมาก แม้คนหนุ่มๆ จะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อย และชายฉกรรจ์จะล้มลงทีเดียว แต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระยาห์เวห์จะได้รับกำลังใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ย เขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อย (อิสยาห์ 40:28-31)
Have you not known? Have you not heard? The LORD is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is unsearchable. He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength. Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted;  but they who wait for the LORD shall renew their strength; they shall mount up with wings like eagles; they shall run and not be weary; they shall walk and not faint. (Isaiah 40:28-31)

สวัสดีทุกท่านครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามเราอยู่ แม้ว่าจะไม่ค่อยมีใครมาติดตามกันเยอะ แต่ก็ยังอยากที่จะแบ่งปันพระพร ประสบการณ์ หรือสิ่งที่พบเจอผ่านพระธรรมของพระองค์ ที่อยากจะแบ่งปันให้ผู้คนได้รู้จักพระองค์มากขึ้น อยากจะฝากบล็อกนี้และแชร์ให้ผู้อื่นได้เห็น ได้รับรู้ และจะได้ส่งต่อกันไปได้นะครับ

ในพระธรรมตอนนี้ได้บอกว่า พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระผู้สร้าง ไม่เคยอ่อนกำลัง พระองค์ทรงเสริมเรี่ยวแรงให้กับพวกเราได้ใหม่เหมือนเราบินไปด้วยปีกเหมือนนกอินทรีที่ไม่มีเหน็ดเหนื่อย เมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเราก็ควรที่จะเชื่อและวางใจในพระองค์ ให้พระองค์ทรงนำ เสริมกำลังเราให้สามารถเผชิญหน้ากับทุกอุปสรรคอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเลย

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.