“จงละความกังวล ให้พระองค์ทรงนำเรา”

จง​ละ​ความ​กัง​วล​ทุก​อย่าง​ของ​พวก​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​องค์ เพราะ​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ห่วง​ใย​ท่าน​ทั้ง​หลาย (1 เปโตร 5:7)
casting all your anxieties on him, because he cares for you. (1 Peter 5:7)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง มีฝนตกอยู่บ้าง และเริ่มที่จะเปิดประเทศ กลับเข้าสู่ภาวะที่ปกติกันมากขึ้น ยังไงเราเองก็ยังต้องระวังในการดำเนินชีวิตกันอยู่ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้ผ่านช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ

พระธรรมในตอนนี้ได้บอกให้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้า ให้เรามีความเอาใจใส่ดูแลลูกแกะด้วยความเต็มใจ ไม่หวังในสิ่งใดๆ ยังคงยอมเชื่อฟังผู้อาวุโส มีความถ่อมตัว และให้เราปล่อยความกังวลให้พระเจ้าทรงนำ พระองค์ทรงห่วงใยพวกเรา ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตาม ขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระองค์ ให้พระองค์ทรงนำ เสริมกำลังให้เราผ่านพ้นไปได้ในทุกอุปสรรคด้วยนะครับ

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ