“เฝ้าระวังและอธิษฐาน”

แต่ไม่มีใครรู้เรื่องวันหรือเวลานั้น แม้แต่พวกทูตในฟ้าสวรรค์หรือพระบุตร มีแต่พระบิดาเท่านั้น จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน เพราะพวกท่านไม่รู้ว่าวันนั้นหรือเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ (มาระโก 13:32-33)
But concerning that day or that hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Be on guard, keep awake. For you do not know when the time will come. (Mark 13:32-33)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้สถานการณ์โรคระบาดก็ค่อยๆ ดีขึ้นมาบ้าง แต่เราก็ยังต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตอยู่ ทั้งการเดินทาง การออกไปทำงาน หรือทำสิ่งใด ๆ ก็ตาม ขอพระเจ้าเสริมกำลังให้กับทุกท่านในการทำงาน ในการเรียน ในการทำสิ่งต่าง ๆ ต่อไปด้วยนะครับ

พระธรรมในตอนนี้ พระเยซูได้ทรงสอนเราในเรื่อง ความจำเป็นในการเฝ้าระวังอยู่ ซึ่งได้เตือนให้เราทั้งหลายรู้ว่า เรื่องของวัน เวลา หรืออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ทุกคนไม่มีทางรู้ยกเว้นแต่พระเจ้าเท่านั้น เราทุกคนควรที่จะอธิษฐานเผื่อกันอยู่เสมอไม่ว่าในเรื่องหน้าที่การงาน หรือการเรียน หรือการทำสิ่งใด ๆ ก็ตาม ขอพระเจ้าจะทรงนำเราให้ผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านี้กันไปให้ได้

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.