“แน่วแน่ในความเชื่อ”

แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ต้อง​ดำ​รง​อยู่​ใน​ความ​เชื่อ​อย่าง​แน่ว​แน่ มั่น​คง​และ​ไม่​โยก​ย้าย​ไป​จาก​ความ​หวัง​ใน​ข่าว​ประ​เสริฐ​ที่​ท่าน​ได้​ยิน ซึ่ง​ได้​ประ​กาศ​แก่​มนุษย์​ทุก​คน​ทั่ว​ใต้​ฟ้า และ​ข้าพเจ้า​เปาโล​เป็น​ผู้​ปรน​นิบัติ​ของ​ข่าว​ประ​เสริฐ​นี้ (โคโลสี 1:23)
if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. (Colossians 1:23)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงที่มีโควิด-19 ระบาดอย่างนี้อยู่ อาจจะอยู่กันลำบากไปบ้าง ยังไงก็จะต้องอยู่กันด้วยความระมัดระวัง ปลอดภัยไว้ก่อน ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือให้บ่อย หยิบจับ หรือสัมผัสอะไรด้วยความระวัง ขอพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายให้ผ่านพ้นช่วงนี้กันไปให้ได้

พระธรรมจดหมายฝากของเปาโลในตอนนี้ กล่าวถึงเรื่องพระลักษณะและพระราชกิจของพระคริสต์ ที่ทำให้เราได้เห็นถึงพระฉายาของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกาย พระองค์ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์ ตัวเราเองก็ต้องยืนหยัดในความเชื่อ มีความแน่วแน่ มั่นคง และเป็นแบบอย่างให้กับผู้คนที่อยู่รอบข้างด้วยการกระทำที่เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกคนได้

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ