“ระมัดระวัังในการดำเนินชีวิต”

เพราะฉะนั้น จงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดี อย่าเหมือนคนไร้ปัญญา แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้าย เพราะเหตุนี้ อย่าเป็นคนโง่เขลา แต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าเมาเหล้าองุ่น ซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ (เอเฟซัส 5:15-18) 

 Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time, because the days are evil.  Therefore do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, (Ephesians 5:15-18)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ฝนฟ้ายังคงมีให้เห็นกันอยู่เรื่อยๆ เมื่อเราเป็นคนที่ต้องออกเดินทางไปทำงาน ไปเรียน หรือไปทำธุระใดๆ แล้ว เราควรที่จะเตรียมตัวให้พร้อม ด้วยการเตรียมที่กันฝนอย่างร่ม หรือเสื้อกันฝนเอาไว้บ้าง เพื่อที่เมื่อเราออกไปไหนต่อไหน จะได้ไม่ต้องกลัวว่าจะเปียดฝนจนเป็นหวัด ส่วนใครที่ไม่สบาย ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ขอพระเจ้าทรงดูแลรักษาผู้ที่เจ็บป่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วยนะครับ

พระธรรมจดหมายฝากในตอนนี้ได้เตือนสอนให้เรามีความระมัดระวังในการดำเนินชีวิต เราควรดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสม  ทำความเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่เมาเหล้าจนเสียคน หรือเสียสติไป เพื่อให้เราสามารถกระทำสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมในสายพระเนตรของพระเจ้า ขอพระเจ้าทรงนำย่างก้าวเดิน ทรงนำทุกอย่างในการดำเนินชีวิต เพื่อให้ข้าพระองค์จะไม่พลาดไปจากทางของพระองค์ด้วย

หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.