“อดทนและให้อภัย”

เพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือก พวกที่บริสุทธิ์ และพวกที่ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจกรุณา ใจถ่อม ใจสุภาพอ่อนโยน ใจอดทน จงอดทนต่อกันและกัน และถ้าใครมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงให้อภัยกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไร ท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วย แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์ (โคโลสี 3:12-14)
Put on then, as God’s chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, and patience, bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. And above all these put on love, which binds everything together in perfect harmony. (Colossians 3:12-14)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงที่มีฝนตกบ่อยขนาดนี้ อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพ ไม่ตากฝนจนเป็นหวัดไม่สามารถทำอะไรอื่นได้ดี ใครที่ป่วย ก็อย่าลืมหายามากิน พักผ่อนให้เพียงพอ ขอพระเจ้าทรงรักษาอาการเจ็บป่วยให้หายดีด้วยนะครับ

ลักษณะนิสัยอันเหมาะสมที่เราพึงมี ทั้งมีเมตตา กรุณา ใจถ่อม ใจอ่อนโยน อดทน รวมถึงให้เราอดทนต่อกันและกัน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเราอยู่ร่วมกับสังคมที่หลากหลาย เมื่อเราต้องร่วมชีวิตกับพวกเขา ก็ต้องมีเรื่องที่ทำให้เราไม่เข้าใจถึงขั้นโกรธเคือง ไม่ชอบกันได้เลย สิ่งที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันคือ รู้จักให้อภัยกัน เหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัยเราในทุกเรื่องที่เราทำผิดไป ขอพระเจ้าทรงนำให้พวกเรารู้จักรัก ให้อภัยกับทุกคนเท่าที่จะทำได้ ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น และเป็นแสงสว่างให้กับพวกเขาได้เห็นพระองค์ในตัวเราด้วย

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.