“มั่นคงในความเชื่อ”

อย่า​ฉุน​เฉียว​เพราะ​คน​ทำ​ชั่ว อย่า​อิจ​ฉา​คน​ทำ​ผิด เพราะ​ไม่​ช้า​พวก​เขา​จะ​เหี่ยว​ไป​เหมือน​ต้น​หญ้า และ​แห้ง​ไป​เหมือน​พืช​ที่​เคย​เขียว​สด จง​วาง​ใจ​ใน​พระ​ยาห์​เวห์ และ​จง​ทำ​ความ​ดี จง​อาศัย​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน และ​จง​ชื่น​บาน​กับ​ความ​ปลอด​ภัย จง​ปีติ​ยินดี​ใน​พระ​ยาห์​เวห์ และ​พระ​องค์​จะ​ประ​ทาน​ตาม​ใจ​ปรารถ​นา​ของ​ท่าน จง​มอบ​ทาง​ของ​ท่าน​ไว้​กับ​พระ​ยาห์​เวห์ จง​วาง​ใจ​ใน​พระ​องค์ แล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​ช่วย​ท่าน พระ​องค์​จะ​ทรง​ให้​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​ท่าน​ปรา​กฏ​อย่าง​ความ​สว่าง และ​ให้​ความ​ยุติ​ธรรม​ของ​ท่าน​ปรา​กฏ​อย่าง​เที่ยง​วัน (สดุดี 37:1-6)
Fret not yourself because of evildoers; ​​​​​​​be not envious of wrongdoers! ​​​​​​​​​​​For they will soon fade like the grass ​​​​​​​and wither like the green herb. ​​​​​​​​​​​Trust in the Lord, and do good; ​​​​​​​dwell in the land and befriend faithfulness. ​​​Delight yourself in the Lord, ​​​​​​​and he will give you the desires of your heart. ​​​​​​​​​​​Commit your way to the Lord; ​​​​​​​trust in him, and he will act. ​​​He will bring forth your righteousness as the light, ​​​​​​​and your justice as the noonday. ​​​(Psalm 37:1-6)

สวัสดีทุกท่านครับ ในตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ช่วงเวลาทำงานหรือเรียนอีกครั้ง หลายคนอาจจะใกล้สอบ หรืออาจจะปิดเทอมอยู่ อีกหลายคนก็ต้องเร่งทำงานตามที่ได้รับมอบหมายหลงจากที่ได้หยุดไป ขอพระเจ้าเสริมกำลัังให้กับทุกท่านในการทำงาน หรือสิ่งที่ทุกท่านรับผิดชอบให้เรียบร้อยด้วยครับ

ในพระธรรมตอนนี้ ผู้เขียนต้องการให้เรายังคงวางใจในพระเจ้า กระทำในสิ่งที่เหมาะสม แม้ว่าเราจะต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนที่กระทำในสิ่งที่ผิดก็ตาม สิ่งที่เราควรทำคือ ยังคงยึดมั่นในความเชื่อ อธิษฐานขอการทรงนำด้วยความจริงใจ ไม่อิจฉาในการกระทำที่ผิด สิ่งเหล่านั้นอาจจะดูดีในสายตาคนทั่วไป แต่มันก็ไม่ยั่งยืนได้นาน ขอพระเจ้าเสริมกำลังพวกเราให้ยังคงยืนหยัด มั่นคงในความเชื่อ เพื่อให้เราเป็นแบบอย่างในความเชื่อ และสามารถส่งต่อไปให้กับผู้อื่นต่อไปได้

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.