“รักเหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา”

บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน ถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่ง ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา (ยอห์น 15:12-14)
“This is my commandment, that you love one another as I have loved you.  Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. (John 15:12-14)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้หลายคนยังคงต้อง Work From Home ทำงานกันอยู่ที่บ้าน บางคนยังต้องออกไปทำงาน ซึ่งในสถานการณ์ช่วงนี้ก็ยังคงหนักหนา โรคระบาดยังคงมีอยู่ ขอพระเจ้าทรงนำ ดูแลทุกท่านให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในช่วงนี้กันไปให้ได้นะครับ

พระธรรมในตอนนี้ พระเยซูทรงสอนในเรื่อง “พระเยซูทรงเป็นเถาองุ่นแท้” ซึ่งอยู่ในช่วงท้ายของพระธรรมตอนนี้ ซึ่งได้สอนให้เราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันเหมือนที่พระเยซูทรงรักพวกเราทุกคน พระองค์ทรงเสียสละชีวิตของพระองค์ลงมาเป็นมนุษย์ สิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เห็นได้ชัดเจนเลยว่า พระองค์ทรงรักพวกเรามากเพียงใด พวกเราทั้งหลายเองก็ควรที่จะรักซึ่งกันและกัน เป็นมิตร ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่เราจะสามารถทำได้ ให้ความรักของพระองค์ได้ถูกส่งต่อและกระจายออกไปทุกที่ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อพวกเราร่วมใจกัน ขอพระเจ้าจะทรงนำให้เกิดขึ้นด้วย

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.