“เป็นแบบอย่างที่ดี”

“บัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกัน เหมือนอย่างที่เรารักท่าน ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน ถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่ง ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา เราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีก เพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไร แต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหาย เพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดา เราสำแดงแก่พวกท่านแล้ว (ยอห์น 15:12-15)
“This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends. You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you. (John 15:12-15)

สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่ ในช่วงนี้โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็เริ่มจะเปิดเทอมอีกปีแล้ว ยังไงก็ตั้งใจทำงาน ทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ

ในพระธรรมตอนนี้ พระเยซูทรงสอนให้เรารักกัน มีความห่วงใย หนุนใจซึ่งกันและกัน โดยนำแบบอย่างของพระองค์ ทั้งการถ่อมใจและเสียสละพระองค์ เพื่อพวกเรามาใช้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นการประกาศเรื่องราวของพระองค์ให้กับผู้อื่นผ่านการกระทำของเราด้วย ขอพระเจ้าทรงนำให้พวกเรารู้จักยอมเพื่อผู้อื่น เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับผู้อื่น

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.