"การให้และเป็นแบบอย่าง"

คำกล่าวนี้สัตย์จริงและสมควรแก่การรับไว้อย่างยิ่ง คือว่าพระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลก เพื่อทรงช่วยคนบาปให้รอด และในพวกคนบาปนั้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอ้ แต่เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้รับพระเมตตา เพื่อว่าพระเยซูคริสต์จะได้ทรงสำแดงความอดทนอย่างยิ่งต่อข้าพเจ้าซึ่งเป็นตัวเอ้นั้น เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลาย ที่จะเชื่อในพระองค์ แล้วได้รับชีวิตนิรันดร์ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงอยู่นิรันดร์ ผู้เป็นองค์อมตะ และไม่ทรงปรากฏแก่ตา ผู้เป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว ขอพระเกียรติและพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน (1 ทิโมธี 1:15-17)
The saying is trustworthy and deserving of full acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. But I received mercy for this reason, that in me, as the foremost, Jesus Christ might display his perfect patience as an example to those who were to believe in him for eternal life. To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. (1 Timothy 1:15-17)

สวัสดีทุกท่าน อีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลคริสต์มาส เทศกาลที่หลาย ๆ คนรอคอย เพราะเราจะได้ฉลอง ได้มีความสุข สนุกสนานร่วมกัน แต่เราต้องอย่าลืมผู้ให้กำเนิดตัวจริงด้วย ซึ่งก็คือ องค์พระเยซูผู้เป็นเจ้าของวันเกิดตัวจริงด้วยละ ขอพระเจ้าทรงนำให้เทศกาลนี้ จะนำพาหลาย ๆ คนได้มารู้จักพระองค์กันมากขึ้นได้นะครับ

พระธรรมในตอนนี้เป็นจดหมายฝากของอ.เปาโลไปถึงทิโมธี ผู้ร่วมงานและผู้ช่วยในการทำพันธกิจของท่าน โดยท่านได้เขียนถึงการขอบพระคุณสำหรับพระเมตตา

เรื่องที่พระเยซูเสด็จมาในโลกเป็นเรื่องจริงที่เราต้องรับไว้ เพื่อช่วยให้พวกเราทั้งหลายได้รับความรอด แม้ว่าเราเองจะเป็นคนที่ไม่ดีแค่ไหน พระองค์ก็ยังทรงพร้อมที่จะรับพวกเราเสมอ เมื่อเป็นเช่นนี้ พวกเราที่เป็นคริสเตียนก็ควรเป็นแบบอย่างในเรื่องความเชื่อ การดำเนินชีวิต เป็นเหมือนเกลือและแสงสว่างที่จะนำพาผู้คนรอบข้างเรามารู้จักพระองค์ ในช่วงนี้ที่เป็นช่วงที่ระลึกถึงการประสูติของพระองค์แล้ว ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะนำพาคนรอบข้างที่ยังไม่รู้จักพระองค์ ให้มารู้จักพระองค์ให้มากขึ้น อาจจะมอบของขวัญ หรือชวนให้มาที่คริสตจักร เพื่อให้พวกเราได้รู้จักเรื่องราวของพระองค์มากขึ้น

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.