“เปลี่ยนแปลงตัวเอง”

คือ​ได้​รับ​การ​สอน​ให้​ทิ้ง​ตัว​เก่า​ของ​พวก​ท่าน​ที่​คู่​กับ​การ​ประ​พฤติ​แบบ​เดิม ซึ่ง​ถูก​ตัณ​หา​ล่อลวง​ทำ​ให้​พินาศ​ไป  และ​ให้​วิญ​ญาณ​และ​จิตใจ​ของ​พวก​ท่าน​ได้​รับ​การ​เปลี่ยน​ใหม่  และ​รับ​การ​สอน​ให้​สวม​สภาพ​ใหม่ซึ่ง​ได้​รับ​การ​สร้าง​ขึ้น​ตาม​แบบ​ของ​พระ​เจ้าใน​ความ​ชอบ​ธรรม​และ​ความ​บริ​สุทธิ์​อย่าง​แท้​จริง (เอเฟซัส 4:22-24)
to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. (Ephesians 4:22-24)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้อากาศก็กลับมาร้อนเหมือนเดิม ฝุ่นก็เริ่มจะเยอะขึ้น โควิดก็เริ่ม ๆ จะมีเข้ามาอีก ทำให้เราเองจะต้องระวังในการดำเนินชีวิตกันให้ดี อะไรที่สามารถป้องกันตัวเราได้ ก็อย่าลืมที่จะป้องกันด้วย โดยเฉพาะการใส่หน้ากากกันฝุ่น หน้ากากอนามัย และล้างมือให้สะอาด ก็ยังคงทำกันต่อไป ขอพระเจ้าทรงนำให้เราผ่านพ้นช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ

พระธรรมจดหมายฝากในตอนนี้ กล่าวถึงเรื่องชีวิตเก่าและชีวิตใหม่ ซึ่งในตอนนี้ก็ได้บอกให้เรา ละทิ้งสิ่งเก่า ๆ ที่เรากระทำไม่ดี ให้เราสารภาพบาปต่อพระองค์ เปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์ กระทำในสิ่งที่เหมาะสม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น ให้พวกเขาได้เห็นพระองค์ผ่านการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะครับ

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.