“ทรงฟังเราเสมอ”

Photo by Diana Simumpande on Unsplash

และ​นี่​เป็น​ความ​มั่น​ใจ​ที่​เรา​มี​ต่อ​พระ​องค์ คือ​ถ้า​เรา​ทูล​ขอ​สิ่ง​ใด​ที่​เป็น​พระ​ประ​สงค์​ของ​พระ​องค์ พระ​องค์​ก็​ทรง​ฟัง และ​ถ้า​เรา​รู้​ว่า​พระ​องค์​ทรง​ฟัง​เมื่อ​เรา​ทูล​ขอ​สิ่ง​ใด เรา​ก็​รู้​ว่า​เรา​ได้​รับ​สิ่ง​ที่​ทูล​ขอ​นั้น​จาก​พระ​องค์ (1 ยอห์น 5:14-15)
And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the requests that we have asked of him. (1 John 5:14-15)

สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้ก็ใกล้ที่จะหมดปีกันแล้ว อีกไม่นานก็จะได้หยุดพักผ่อนกันนิดนึง ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่เหลือนี้ ทั้งในการสะสางงานที่ค้างอยู่ การบ้าน project หรืองานใดๆ ก็ตาม ขอให้สามารถทำเสร็จและผ่านไปได้ด้วยนะครับ

จดหมายของยอห์นในตอนนี้ กล่าวถึงเรื่องชีวิตนิรันดร์ ผู้เขียนได้บอกให้เรามั่นใจในคำอธิษฐาน ว่าพระองค์จะทรงฟังเราเสมอ ขอให้เรายังคงมีทั้งความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ พระองค์จะทรงนำใหเราผ่านพ้นได้อย่างแน่นอน

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ