“พระเจ้าเป็นความรัก”

ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก ความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้ คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลก เพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตร ความรักที่ข้าพเจ้าพูดถึงนี้ไม่ใช่ที่เรารักพระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเรา (1 ยอห์น 4:8-10)
Anyone who does not love does not know God, because God is love. In this the love of God was made manifest among us, that God sent his only Son into the world, so that we might live through him. In this is love, not that we have loved God but that he loved us and sent his Son to be the propitiation for our sins. (1 John 4:8-10)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงสัปดาห์แห่งความรักอย่างนี้ อย่าลืมที่จะรักกันให้มาก และไม่ใช่แค่ในช่วงนี้ แต่ให้รักกันตลอดไปเลยก็ดีนะครับ ไม่ว่าเราจะต้องเจอกับเรื่องร้ายอะไร ขอให้เรายังคงรักกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้มากนะครับ

พระเจ้าทรงเป็นความรัก เพราะความรักมาจากพระเจ้า พระองค์ได้ประทานพระเยซู พระบุตรของพระองค์ลงมาเป็นมนุษย์ ทรงประกาศเรื่องราวของพระองค์ ทรงสละชีวิตที่สุขสบายมาถูกทรมานด้วยการตรึงที่ไม้กางเขน แต่พระองค์ก็ทรงคืนพระชนม์กลับมา ทำให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีชัยเหนือความตาย ความบาปที่เกิดขึ้นได้รับการอภัยแล้ว นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักที่พระองค์ประทานให้เราแล้ว ดังนั้น เราทั้งหลายจึงควรรักซึ่งกันและกันให้มาก เหมือนที่พระองค์ทรงรักพวกเราทุกคนด้วยนะครับ

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่าน สุขสันต์วันแห่งความรักนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.