“ละทิ้งตัวเก่า”

พวก​ท่าน​เคย​ฟัง​เรื่อง​ของ​พระ​องค์​แล้ว​อย่าง​แน่​นอน และ​เคย​ได้​รับ​การ​สอน​เรื่อง​พระ​องค์​ตาม​สัจ​ธรรม​ที่​อยู่​ใน​พระ​เยซู​แล้ว คือ​ได้​รับ​การ​สอน​ให้​ทิ้ง​ตัว​เก่า​ของ​พวก​ท่าน​ที่​คู่​กับ​การ​ประ​พฤติ​แบบ​เดิม ซึ่ง​ถูก​ตัณ​หา​ล่อลวง​ทำ​ให้​พินาศ​ไป และ​ให้​วิญ​ญาณ​และ​จิตใจ​ของ​พวก​ท่าน​ได้​รับ​การ​เปลี่ยน​ใหม่ และ​รับ​การ​สอน​ให้​สวม​สภาพ​ใหม่ซึ่ง​ได้​รับ​การ​สร้าง​ขึ้น​ตาม​แบบ​ของ​พระ​เจ้าใน​ความ​ชอบ​ธรรม​และ​ความ​บริ​สุทธิ์​อย่าง​แท้​จริง (เอเฟซัส 4:21-24)
assuming that you have heard about him and were taught in him, as the truth is in Jesus, to put off your old self, which belongs to your former manner of life and is corrupt through deceitful desires, and to be renewed in the spirit of your minds, and to put on the new self, created after the likeness of God in true righteousness and holiness. (Ephesians 4:21-24)

สวัสดีทุกท่านครับ ขอบคุณพระเจ้าที่ช่วงนี้อากาศกลับมาเย็นอีกครั้ง ไม่รู้ว่าอากาศจะเย็นสบายแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหน หวังว่าจะอยู่กันนานๆ หน่อยนะครับ

พระธรรมในตอนนี้บอกให้เราละทิ้งตัวเก่า หมายถึง สิ่งเดิมๆ นิสัยเดิมๆ ที่เราได้ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม ทั้งการกระทำ หรือคำพูดแบบเก่าๆ ที่ไม่ดีทั้งหลาย ซึ่งเราก็ทราบดีอยู่แล้ว สิ่งเหล่านั้นควรทิ้งออกไป เราควรได้รับการถูกสร้างใหม่โดยพระเจ้า ให้เรามีท่าทีใหม่ เป็นแบบอย่างของพระเจ้าที่จะแสดงออกมาให้ผู้คนรอบข้างได้รับรู้ ขอพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความเชื่อ ทั้งที่แสดงออกมาทางการกระทำ คำพูด หรือนิสัยของเรา ให้ออกมาอย่างเหมาะสม เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าด้วยครับ

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.