“ฝึกฝน”

การ​ตี​สอน​ทุก​อย่าง​ดู​ไม่​น่า​ยินดี​เลย​ใน​เวลา​นั้น แต่​น่า​เศร้า​ใจ แต่​ภาย​หลัง​ก็​ก่อ​ให้​เกิด​ผล​คือ​สันติ​สุข​และ​ความ​ชอบ​ธรรม แก่​บรร​ดา​คน​ที่​ถูก​ฝึก​ฝน​โดย​การ​ตี​สอน​นั้น เหตุ​ฉะ​นั้น​จง​เสริม​กำ​ลัง​มือ​ที่​อ่อน​แรง และ​เข่า​ที่​อ่อน​ล้า และ​จง​ทำ​หน​ทาง​ให้​ตรง​เพื่อ​เท้า​ของ​พวก​ท่าน เพื่อ​ว่า​ขา​ที่​เขยก​นั้น​จะ​ได้​ไม่​เคล็ด แต่​จะ​หาย​เป็น​ปกติ (ฮีบรู 12:11-13)
For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Therefore lift your drooping hands and strengthen your weak knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be put out of joint but rather be healed. (Hebrew 12:11-13)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงเดือนหน้านี้ กำลังจะมีหลายค่ายที่น่าสนใจ ทั้งค่ายอนุชนภาค 7 เขตกลาง “Shape ป่ะ?” ในวันที่ 7-11 ก.ค. 2017 สำหรับน้องๆ อนุชน หรือค่าย GCF “Challenge Your Limits” ในวันที่ 8-10 ก.ค. 2017 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว อย่าลืมที่จะอธิษฐานเผื่อผู้ที่มีส่วนในค่าย โดยเฉพาะกรรมการค่ายทุกคนที่ต้องเตรียมงานต่างๆ ของค่าย ขอพระองค์ทรงเสริมกำลังให้กับทุกท่านด้วย รวมถึงผู้ที่จะเข้าร่วมค่าย ขอพระองค์ทรงนำให้พวกเขาได้รับพระพร ข้อคิด สิ่งดีๆ กลับไปมากๆ นะครับ

พระธรรมฮีบรู เป็นจดหมายที่มีไปถึงคนฮีบรู ส่วนใหญ่จะพูดถึงความเชื่อ การตีความหมายพระคัมภีร์เดิมและชีวิตแห่งความเชื่อ ในตอนที่นำเสนอนี้ พูดถึงการตีสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้า

พระธรรมตอนนี้มีการพูดถึงการตีสอน ซึ่งมีการเปรียบเทียบการตีสอนกับบิดาในโลกมนุษย์ เพื่อให้เราได้เข้าใจถึงการตีสอนของพระบิดา ต่อมา ก็เป็นการบอกให้ผู้อ่านทราบว่า การตีสอนของพระองค์นั้น เป็นการสอนที่สามารถทำให้เราได้รับการฝึกฝน หรือเรียนรู้ ทำให้เราได้รู้ว่า เราไม่อ่อนแอ เราสามารถเข้มแข็งในทางของพระองค์ได้ รวมถึงสามารถส่งต่อความเชื่อที่มั่นคงนี้ไปยังคนอื่นได้ ขอพระองค์ทรงนำพวกเรา ให้เรามีความเข้มแข็ง ต่อสู้กับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าต่อไปได้

หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.