“อธิษ​ฐาน​ด้วย​ความ​เชื่อ​”

Photo by Ben White on Unsplash

การ​อธิษ​ฐาน​ด้วย​ความ​เชื่อ​จะ​รักษา​ผู้​ป่วย​ให้​หาย​โรค และ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​ทรง​ให้​เขา​ลุก​ขึ้น​ได้ และ​ถ้า​เขา​เคยทำ​บาป พระ​องค์​ก็​จะ​ทรง​ให้​อภัย (ยากอบ 5:15)
And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. (James 5:15)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ยังคงมีโรคระบาดที่ยังคงอยู่ และคงอยู่อย่างนี้กันไปตลอด ยังไงก็ขอให้เราสามารถผ่านพ้นกันไปได้ สามารถอยู่ร่วมกับโรคนี้กันด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับ

พระธรรมจดหมายของยากอบในตอนนี้อยู่ในช่วงท้าย ที่ผู้เขียนได้บอกให้ผู้อ่านมีความอดทนและให้อธิษฐาน ในช่วงพระธรรมตอนที่นำเสนอนี้มีการกล่าวว่า หากใครมีความทุกข์ มีความสุข หรือเจ็บป่วย ก็ให้อธิษฐาน มีให้เชิญผู้ปกครองมาอธิษฐานด้วย การอธิษฐานด้วยความเชื่อนั้นสามารถรักษาอาการป่วยให้หายได้ หรือถ้าเคยกระทำบาป พระองค์ก็ให้อภัย คำอธิษฐานมีพลังให้เกิดผล เมื่อในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกอย่างนี้ ตัวเราเองก็ต้องอธิษฐานด้วยความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้า ให้พระองค์ทรงนำเราผ่านพ้นช่วงเวลาที่มีโรคระบาดอย่างนี้กันไปให้ได้ เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับ

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ