“พูดอย่างเหมาะสม”

อย่าให้คำเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลาย แต่จงกล่าวคำดีๆ ที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการ เพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยิน (เอเฟซัส 4:29)
Let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good for building up, as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. (Ephesians 4:29)

สวัสดีทุกท่านครับ ในบางครั้ง เรามักจะสนใจแต่สิ่งที่อยู่ในหน้าจอมากจนอาจลืมคนที่อยู่ข้างๆ เรา จนทำให้ความสัมพันธ์อาจจะไปได้ไม่ดีเท่าไหร่ เราควรที่จะมองคนข้างๆ ทั้งครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนร่วมชั้นเรียน ขอพระเจ้าทรงนำให้เราสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประโยชน์ รวมถึงให้เรามีเวลาใช้ชีวิตร่วมกันคนข้างๆ อย่างเหมาะสมด้วยครับ

ในช่วงนี้ยังคงเป็นเรื่องของการพูด ในพระธรรมตอนนี้ได้บอกให้เราไม่ควรพูดไปในทางที่หยาบคาย หรือไม่ดี สิ่งที่ควรพูดคือ พูดในสิ่งที่มีประโยชน์ มีเป้าหมาย เป็นสิ่งที่เป็นความจริง เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆ เพื่อเปิดให้พวกเราได้รู้จกพระองค์ผ่านการกระทำหรือคำพูดของเรา ให้พวกเขาเห็นพระองค์ในตัวเรา ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราด้วยครับ

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.