“ก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง”

เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา โดยจับตามองที่พระเยซูผู้เบิกทางความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อนั้นสมบูรณ์ พระองค์ทรงสู้ทนต่อกางเขน เพื่อความยินดีที่อยู่ต่อหน้าพระองค์ ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และพระองค์ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า ท่านทั้งหลายจงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงยอมทนต่อการคัดค้านของคนบาป เพื่อท่านจะไม่อ่อนล้าและไม่ท้อใจ (ฮีบรู 12:1-3)

Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight, and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Consider him who endured from sinners such hostility against himself, so that you may not grow weary or fainthearted. (Hebrew 12:1-3)

สวัสดีทุกท่าน ขอบคุณที่ยังติดตามกัน ในช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงที่ยังมีวันหยุดอยู่บ้าง บางคนอาจจะได้พัก หรือได้ไปที่ไหน ยังไงก็ระมัดระวังในการเดินทางกันด้วยนะครับ

พระธรรมในตอนนี้ผู้เขียนได้ให้คำเตือนเราในเรื่องความอดทนในชีวิตแห่งความเชื่อ ให้เรามีความพยายาม ละทิ้งบาป หรือสิ่งที่ถ่วงเราไว้ จะเห็นได้จากพระเยซู พระองค์ทรงบุกเบิกในเรื่องความเชื่อ ทำให้เรามีความเชื่อที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรทำตาม เราควรชื่นชมยินดีในพระองค์ ให้เรามีกำลังใจ ยืนหยัดในพระองค์ และก้าวต่อไปในความเชื่อ ขอพระองค์ทรงนำเราด้วยครับ

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.