“ก้าวไปด้วยความมั่นใจ”

ผู้​ที่​เสด็จ​ไป​ข้าง​หน้า​ท่าน​คือ​พระ​ยาห์​เวห์ พระ​องค์​สถิต​อยู่​กับ​ท่าน พระ​องค์​จะ​ไม่​ทรง​ปล่อย​ให้​ท่าน​ล้ม​เหลว หรือ​ทอด​ทิ้ง​ท่าน อย่า​กลัว​และ​อย่า​ขยาด​เลย” (เฉลยธรรมบัญญัติ 31:8)
It is the Lord who goes before you. He will be with you; he will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed.”  (Deuteronomy 31:8)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงนี้ถึงจะมีการประกาศเปิดประเทศ แต่เราก็ยังคงต้องระมัดระวังในการเดินทาง ในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอ ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลพวกเราให้ผ่านพ้นจากช่วงเวลานี้กันไปให้ได้นะครับ

พระธรรมในตอนนี้ เป็นช่วงท้ายของโมเสส หลังจากที่ท่านได้นำพาชนชาติอิสราเอลเดินทางในถิ่นทุรกันดาร เพื่อที่จะไปยังดินแดนคานาอัน และได้ส่งต่อหน้าที่ผู้นำให้กับโยชูวา โดยท่านได้ย้ำเตือนให้ทั้งโยชูวา และผู้คนชาวอิสราเอลที่นั่นได้รับรู้ว่า พระเจ้าทรงอยู่ด้วยกับพวกเค้า ทรงนำพวกเราเสมอไม่ทอดทิ้งไปไหน ขอให้เรายังคงเชื่อมั่น วางใจในพระองค์เสมอ เมื่อมองกลับมาที่ตัวเรา เราเองก็กำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคโรคระบาดที่หนักหนา ทำให้เราต้องเผชิญกับความทุกข์ยาก ขอให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระองค์ ให้พระองค์ทรงนำเราในการดำเนินชีวิต ในการทำทุกอย่าง เพื่อให้เราสามารถก้าวเดินไปข้างหน้า ฟันฝ่าทุกอุปสรรค โดยมีพระองค์ทรงนำเราอยู่เสมอ ทุกอย่างจะสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอน

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ