“ให้เราเดินอย่างถูกต้อง”

ให้เราประพฤติตัวเรียบร้อยสมกับเวลากลางวัน ไม่ใช่เลี้ยงเสพสุราเมามาย ไม่ใช่หยาบโลนลามก ไม่ใช่วิวาทริษยากัน แต่​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​ประ​ดับ​กาย​ด้วย​พระ​เยซู​คริสต์​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า และ​อย่า​จัด​เตรียม​อะไร​ไว้​เพื่อ​สนอง​ตัณ​หา​ของ​เนื้อ​หนัง (โรม 13:13-14)
Let us walk properly as in the daytime, not in orgies and drunkenness, not in sexual immorality and sensuality, not in quarreling and jealousy. 14 But put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh, to gratify its desires. (Romans 13:13-14)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ฝนก็ยังคงมีตกให้เห็น ในอเมริกาถึงกับมีพายุเฮอริเคนกันเลย อย่าลืมที่จะดูแลสุขภาพ ไม่ควรไปตากฝนมากจนเกินไป ที่สำคัญคือ อธิษฐานเผื่อผู้คนทางตอนใต้ของอเมริกาที่ต้องเจอกับพายุเฮอริเคน ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลทุกท่าน ให้ได้รับความปลอดภัย และผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีครับ

พระธรรมในตอนนี้ อ.เปาโลได้เตือนในเรื่องของการดำเนินชีวิตว่า ให้เราประพฤติตัวอย่างเหมาะสม เรียบร้อย การกระทำที่ไม่ดีตามข้อพระคัมภีร์ที่บอกนั้น ไม่ควรกระทำ สิ่งที่เราควรทำคือ การกระทำที่บริสุทธิ์ เพราะพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่ ไม่มีใครรู้  ดังนั้น อย่ากระทำอะไรเพื่อเนื้อหนังให้มาก ให้เราเตรียมตัวให้พร้อม ด้วยการประดับกายของพระเยซูคริสต์ ขอพระเจ้าทรงนำให้เราเตรียมพร้อมอยู่เสมอในการดำเนินชีวิตทุกด้าน เพื่อให้เรามีความพร้อมอยู่เสมอในการรับการกลับมาของพระองค์

หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.