“เข้าหาพระองค์”

Photo by Ben White on Unsplash

บรร​ดา​ผู้​เหน็ด​เหนื่อย​และ​แบก​ภาระ​หนัก จง​มา​หา​เรา และ​เรา​จะ​ให้​ท่าน​ทั้ง​หลาย​ได้​หยุด​พัก จง​เอา​แอก​ของ​เรา​แบก​ไว้ แล้ว​เรียน​จาก​เรา เพราะว่า​เรา​สุภาพ​อ่อน​โยน​และ​ใจ​อ่อน​น้อม และ​จิต​ใจ​ของ​พวก​ท่าน​จะ​ได้​หยุด​พัก  ด้วย​ว่า​แอก​ของ​เรา​ก็​พอ​เหมาะ และ​ภาระ​ของ​เรา​ก็​เบา (มัทธิว 11:28-30)
Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.  Take my yoke upon you, and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls.  For my yoke is easy, and my burden is light. (Matthew 11:28-30)

สวัสดีทุกท่าน ในช่วงที่มีทั้งฝนทีต้องระวัง มีทั้งโรคระบาดที่ยังคงมีอยู่ สิ่งเหล่านี้เมื่อยังอยู่ เราก็จะต้องรับมือกันให้ได้ ขอพระเจ้าทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายมีมีกำลัง มีความเข้มแข็ง และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากันต่อไป

พระธรรมในตอนนี้ พระเยซูทรงสอนให้เราเข้าหาพระองค์ แม้ว่าตัวเรานั้นจะมีความบาปที่ติดตัวเรามากมายแค่ไหนก็ตาม ให้เรายังคงเชื่อและวางใจในพระองค์ เพื่อให้ภาระทุกอย่าง สิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราจะได้รับการเสริมกำลัง ปรับปรุง แก้ไข และทรงนำให้ผ่านพ้นไปได้ ถึงจะดูเหมือนเป็นไปไม่ได้แค่ไหน แต่พระองค์ทรงนำเราให้ผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอน ขอพระเจ้าเสริมกำลังให้กับพวกเราให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากกันไปให้ได้นะครับ

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ