“ยอมรับแบกบาปเพื่อพวกเรา”

Photo by Sven Pieren on Unsplash

พระ​องค์​เอง​ได้​ทรง​รับ​แบก​บาป​ทั้ง​หลาย​ของ​เรา​ไว้​ใน​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์ ที่​ต้น​ไม้​นั้น เพื่อ​ว่า​เรา​จะ​ตาย​ต่อ​บาป​ได้ และ​ดำ​เนิน​ชีวิต​เพื่อ​ความ​ชอบ​ธรรม ด้วย​บาด​แผล​ของ​พระ​องค์ พวก​ท่าน​จึง​ได้​รับ​การ​รักษา​ให้​หาย (1 เปโตร 2:24)
He himself bore our sins in his body on the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By his wounds you have been healed. (1 Peter 2:24)

สวัสดีทุกท่าน ในตอนนี้ก็ผ่านช่วงวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทยกันไปไม่นาน ต้องกลับมาทำงานที่เรารักกันต่อ แม้สถานการณ์โรคโควิดจะยังคงเกิดขึ้นอยู่ตลอด ขอให้เรายังคงต้องระมัดระวังในดารดำเนินชีวิต ในการเดินทาง หรือกระทำในสิ่งใด ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องผ่านช่วงนี้และปรับตัวกันไปให้ได้นะครับ

พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่องพระคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างของการทนทุกข์ จะเห็นได้ว่า พระองค์ทรงแบกรับความบาปทั้งหมดที่เรามี และได้ทรงยอมถูกตรึงที่ไม้กางเขน และทรงคืนพระชนม์ เพื่อให้ความบาปทั้งหมดของเราได้รับการชำระให้หาย จะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงยอมสละชีวิต ความสุขของพระองค์เพื่อพวกเรามนุษย์ทุกคน ขอให้เรามีความเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ ดำเนินชีวิตให้สมกับที่พระองค์ทรงยอมสละชีวิตของพระองค์เพื่อพวกเรา เป็นพระพร เป็นแสงสว่างให้กับผู้คนรอบข้างกันต่อไป

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ