“ให้อภัยผู้อื่น”

“เพราะ​ว่า​ถ้า​พวก​ท่าน​ให้​อภัย​การ​ล่วง​ละ​เมิด​ของ​เพื่อน​มนุษย์ พระ​บิดา​ของ​ท่าน​ผู้​สถิต​ใน​สวรรค์​จะ​ทรง​ให้​อภัย​การ​ล่วง​ละ​เมิด​ของ​พวก​ท่าน​ด้วย แต่​ถ้า​พวก​ท่าน​ไม่​ให้​อภัย​การ​ล่วง​ละ​เมิด​ของ​เพื่อน​มนุษย์ พระ​บิดา​ของ​ท่าน​จะ​ไม่​ทรง​ให้​อภัย​การ​ล่วง​ละ​เมิด​ของ​พวก​ท่าน​เหมือน​กัน (มัทธิว 6:14-15)
For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you, but if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. (Matthew 6:14-15)

สวัสดีทุกท่านครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ยังคงติดตามอยู่ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร เราก็ควรที่จะสนใจในพระคำของพระองค์ในการดำเนินชีวิต ขอพระเจ้าทรงนำทุกย่างก้าวของพวกเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียน ทำงาน หรือทำสิ่งใดก็ตาม ขอพระองค์เสริมกำลังให้กับทุกท่านด้วยนะครับ

พระธรรมในตอนนี้อยู่ในช่วงที่พระเยซูทรงสั่งสอนประชาชนที่ภูเขา ที่เรียกกันว่า การเทศนาบนภูเขา ในตอนนี้พระองค์ตรัสสอนในเรื่องการอธิษฐาน ในตอนเดียวกับคำอธิษฐานของพระเยซูที่เรารู้จักกันดี เป็นตอนที่ขยายในเรื่องของการให้อภัยในข้อที่ 12 ที่ว่า “และ​ขอ​ทรง​ยก​บาป​ผิดของ​พวก​ข้า​พระ​องค์ เหมือน​พวก​ข้า​พระ​องค์​ยก​โทษ​บรร​ดา​คน​ที่​ทำ​ผิด​ต่อ​ข้า​พระ​องค์” เราควรที่จะให้อภัยผู้อื่นแบบที่พระองค์ทรงให้อภัยเรา สิ่งนี้เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต พวกเราไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้ หากเรายีงไม่ให้อภัยผู้อื่น ดังนั้นแล้ว พวกเราควรรู้จักการอภัย แม้ว่าคนๆ นั้นอาจจะทำให้เราไม่พอใจก็ตาม ขอพระเจ้าทรงนำพวกเราห้รู้จักการให้อภัย เพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น และพร้อมที่จะแบ่งปันพระพรของพระองค์ให้กับผู้อื่นได้ครับ

ท้ายที่สุดนี้ หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.