“อดทน ให้อภัยกัน”

Photo by Stanley Morales from Pexels

จงอดทนต่อกันและกัน และถ้าใครมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงให้อภัยกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไร ท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วย (โคโลสี 3:13)
bearing with one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other; as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. (Colossians 3:13)

สวัสดีทุกท่านครับ ในช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงที่ยังมีโรคระบาดอยู่ ยังไงก็ขอพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลตลอดการทำงาน ทั้งที่บ้าน และทั้งที่ยังต้องออกมาทำงานกันอยู่ด้วยนะครับ

พระธรรมในตอนนี้กล่าวถึงเรื่อง ชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ซึ่งในส่วนนี้เป็นส่วนท้ายของหัวข้อนี้ ซึ่งได้กล่าวถึงลักษณนิสัยที่เราควรกระทำ ทั้งให้เรารู้จักอดทน ให้อภัยต่อกันเหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัยในความผิดบาปของเราอยู่เสมอ ขอพระเจ้าทรงนำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรู้จักอดทนต่อทุกอุปสรรค งานทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้า ขอพระเจ้าทรงนำให้ทำสำเร็จและผ่านกันไปได้นะครับ

ท้ายที่สุดนี้ก่อนจากกัน หากมีข้อแนะนำ ติชมอะไรเพิ่มเติม หรืออยากบอกอะไรกับแอดมิน สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ทางเพจ Weekly Bible ขอพระเจ้าอวยพร เสริมกำลังทุกท่านอย่างมากมายครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.